Privacyverklaring BewustCollectief BV

Bij BewustCollectiefBV vinden wij het belangrijk dat uw websitebezoek zo aangenaam en veilig mogelijk is. Activiteiten tijdens het bezoek op de website, zoals het aanmelden, kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen, o.a. via cookies.

BewustCollectiefBV, gevestigd te Capelle aan den IJssel is verwerker van en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BewustCollectiefBV
Paulus Potterlaan 8
2902GP Capelle aan den IJssel
Bereikbaar op: service@bewustcollectief.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
BewustCollectiefBV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Copy ID bewijs;
 • Copy bankpas;
 • Telecom Abonnementsvorm en noodzakelijke gegevens (vast, mobiel, gecombineerd);
 • Energie Contracten en noodzakelijke gegevens;
 • Maandelijks besteedbaar inkomen (alleen indien noodzakelijk voor aanvraag telecom abonnement);
 • Bedrijfscontactpersoongegevens (zoals bovenstaand beschreven);
 • Relevante gegevens voor het in dienst nemen van personeel;

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u de BewustCollectief sites gebruikt
Wij gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (web analytics) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u de BewustCollectief sites gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BewustCollectiefBV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek aan een website op uw harddisk worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. 

Welke informatie verzamelen wij?
Gegevens van wat u heeft bekeken op de desbetreffende webpagina’s. We verzamelen ook informatie die u aan ons levert, bijvoorbeeld bij het aanmelden en bij contact. Cookies kunnen tevens informatie over de sessie opslaan, zoals het aantal bezochte pagina’s, sessieduur, transacties en demografische gegevens, zoals afkomst, gender en leeftijd. BewustCollectiefBV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. BewustCollectiefBV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Waarom gebruiken wij cookies?
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BewustCollectiefBV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Doel is de gegevens welke wij hebben verzameld op de juiste en eenduidige manier door te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Gebruik van de gegevens ter ondersteuning van commerciële activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Geautomatiseerde besluitvorming
BewustCollectiefBV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens; bijvoorbeeld een medewerker van BewustCollectiefBV tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BewustCollectiefBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens van medewerkers en voor gegevens welke wij verwerken voor verwerkingsverantwoordelijken hanteren wij de regels die de verwerkingsverantwoordelijke ons heeft opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De informatie die wij verzamelen kunnen worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgespeeld, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BewustCollectiefBV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BewustCollectiefBV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier op onze site.

Wijzigingen Privacyverklaring
BewustCollectiefBV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.